Powered by Smartsupp Průtokový magnetický separátor MF | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Průtokový magnetický separátor MF

Průtokový magnetický separátor MF

Magnetické separátory s názvem MF jsou průtokové separátory (tzv. „magnetické filtry“) s ručním čištěním. Jsou nejobvyklejšími typy separátorů pro separaci magnetických nečistot v tekutých směsích a tekutinách, které jsou přepravovány v průmyslových, potrubních systémech v nekontinuálních provozech.

Podrobnější info

Separované medium protéká přes separátor buď volným průtokem bez tlaku, nebo nuceným průtokem v tlakovém potrubí. Separátory MF jsou určeny jak do svislého, tak i do vodorovného směru potrubí. Systém konstrukčního řešení separátorů MF od MAGSY se vyznačuje uzavřenými magnetickými jádry v krycích trubicích. Tím je zajištěna ochrana magnetických jader před negativními účinky agresivního prostředí. 

Průmyslové obory použití MF

Magnetické separátory MF jsou vhodné pro nasazení prakticky ve všech průmyslových odvětvích, kde je mediem čištění tekutá látka, resp. směsi tekutých materiálů s obvyklými průtočnými vlastnostmi.

 

Obory použití:

 • Systémy chlazení tekutin u všech průmyslových odvětví
 • Průmysl strojírenství, průmysl keramiky a porcelánu, chemický průmysl
 • Průmysl potravin – tekuté produkty a meziprodukty,

Oblasti použití v průmyslovém provozu:

 1. Separace na ochranu technologie v provozu

  Cílem separace na ochranu technologie je odstranění feromagnetických nečistot z media za účelem ochrany technologických zařízení (čerpadla, filtry apod.) před jejich poškozením. Separátor je umístěn už v průběhu zpracování media, a to před těmi technologickými jednotkami, které je třeba chránit před poškozením, resp. opotřebením Fe-částicemi. Magnetické jádra roštů jsou výkonově osazena silnými NdFeB  magnety, a jejich kompozice, neboli sestava jádra je sestavena na zachycení středních, drobných až menších nečistot (od velikosti 1,0 mm), které by mohly poškodit navazující technologické zařízení.  Tzn., že v praxi jsou použity kompozice jader ve stupních I nebo II.

 

 1. Separace na čistotu produktu

  Cílem separace je čištění samotného produktu od feromagnetických nečistot za účelem dosažení co největší čistoty produktu. Separátor je v tomto případě umístěn zejména na konci výrobního procesu, nebo v jeho průběhu na více místech. To je nejúčinnější metoda. Magnetické jádra roštů jsou výkonově osazena nejsilnějšími NdFeB magnety, a kompozice magnetického jádra je sestavena na zachycení jemných až nejmenších nečistot (od 1,0 µm). Tzn., že v praxi jsou použity kompozice jader ve stupních III – VI.

Konstrukce a funkce průtokového separátoru MF

Základními částmi magnetického separátoru jsou tělo separátoru, komponenta separátoru a připojovací prvky. Tělo trubkového tvaru je pevně namontováno do potrubí materiálu pomocí připojovacích prvků. Tělo je separačním prostorem. Velikost těla je určena velikostí (světlostí) potrubí separovaného materiálu a je dimenzována tak, aby samotným separátorem nedocházelo ke snížení průtoku separovaného média, nebo změně provozních podmínek.

Dimenze materiálu těla je vždy taková, aby respektovala provozní podmínky potrubí separovaného materiálu (tlaková odolnost, sváry).

Komponenta je odnímatelná, a sestává z krycích trubic, z posuvných magnetických jader a z posuvného mechanizmu vč. táhla.

Při samotném procesu čištění separátoru je komponenta sejmuta z těla separátoru, aby samotné čištění bylo provedeno mimo tok materiálu. Pomocí posuvného mechanizmu jsou jádra posunuty do horní části komponenty. Tím je dosaženo odmagnetování trubic a zachycené FE-částice lze z krycích trubic snadno očistit.

Magnetické jádra v trubicích, vytvářejí magnetické pole, ve kterém jsou magnetické částice, nečistoty indukovány a přitaženy k povrchu trubic, kde zůstávají zachyceny, ponejvíce na odvrácené straně směru průtoku média.

Separátor MF je instalován do potrubního systému separovaného materiálu, podle potřeby ve svislé, nebo vodorovné poloze. 

Průtokové separátory MF jsou ve standardní verzi připraveny k nasazení do tlakového potrubí se standardním provozním tlakem do 6 Bar. V opčním provedení připraví MAGSY separátor MF i do vysokotlakového potrubí až do provozního tlaku 7 ~ 40 Bar, včetně certifikátu tlakové zkoušky, popř. rentgenové zkoušky kapilární bezvadnosti svárů. Z hlediska zajištění průtoku media separátorem je konstrukce těla separátoru dimenzována tak, aby průřez průtoku tělem vždy odpovídal požadované dimenzi potrubí a průtok materiálu nebyl separátorem brzděn. 

Separátory MF jsou standardně vyrobeny z materiálu nerez ocel 1.4301. V opčním provedení připraví MAGSY separátor i do kyselého, nebo agresivního prostření, podle potřeby v materiálech 1.4404, nebo 1.4571

Průtokový separátor MF-UP lze podmínečně použít i v abrazivních látkách, ale je třeba počítat se zvýšeným opotřebením a častější výměnou krycích trubic (stěna trubice je obrobena na tloušťku, ca. 0,6 mm). Snadnou výměnu krycích trubic umožňuje zejména konstrukce separátoru typu MF-UP. Separátor MF lze nasadit do Ex prostření (úpravu provede MAGSY).

 

Informace o kvalitě zpracování

Dbáme na vysokou kvalitu magnetických separátorů

Magnetická jádra v separátorech MF

Magnetická jádra jsou umístěna v krycích trubicích, a jsou posuvné ve vertikálním směru komponenty. Samotná magnetická jádra se skládají z permanentních, kruhových magnetů tvaru mezikruží a pólových (distančních) podložek. MAGSY používá pro průtokové separátory MF magnetické mezikruží o průměru 29, resp. 20 mm.

Magnetická jádra u separátorů MF jsou vybavena silnými až velmi silnými NdFeB magnety s axiální polarizací. Kompozice jádra, tj. skladba magnetů a pólových podložek je určována požadovaným magnetickým výkonem a cílem separace. Magnetický výkon je standardně vyráběn v šesti stupních podle cíle separace.

Magnetická jádra jsou v každé chvíli plně zakryta, neboli uzavřena v krycích trubicích. Tím je zajištěna trvalá ochrana jader před poškozením v prostředí tekutin.  Počet jader, resp. trubic v separátoru MF je určen velikosti typu a modelu separátoru.

Krycí trubice magnetických jader jsou vyrobeny z bezešvých nerezových trubic o průměru 31, resp. 21 mm a jsou strojírensky opracovány na sílu stěny trubice 0,6 – 0,7 mm. Povrchová úprava trubic separátorů typu MF je provedena leštěním, aby povrch trubic byl zcela hladký a průtok média nebyl brzděn.

Všechny separátory MF vyžadují pravidelné, manuální čištění trubic od magnetických nečistot. Četnost čištění není možné určit obecně.  Vždy závisí na velikosti podílu Fe nečistot v samotném mediu. Této hodnotě je potřeba přizpůsobit interval čištění, protože každý nepřiměřený nános nečistot na trubicích zásadně snižuje účinnost separace. Proto je použití separátoru MF vhodné jen do nekontinuálních provozů, kde je možné dodržet pravidelné, dostatečně četné manuální čištění trubic.

 

Průtočný labyrint u separátorů MF

Počet trubic a jejich rozmístění v těle separátoru tvoří ověřený labyrint průtoku.

Účinná funkce všech trubicových separátorů je založena na těchto podmínkách:

 1. Dostatečné magnetické indukci na povrchu a v blízkosti trubic roštu (hodnoty v G)
 2. Silné odtrhové síle na samotném povrchu trubic roštu (hodnoty v N)
 3. Správném, účinném průtočném labyrintu trubic v toku média

Nikoliv tedy na hlubokém magnetickém poli. Nečistota musí být proto přivedena do bezprostřední blízkosti magnetické trubice. Magnetické trubice v těle separátoru MF musí být proto umístěny ve správném labyrintu, aby všechny trubice vzájemně tvořily účinný průtočný labyrint. Tedy „průtočný“ filtr.

Metoda separace přes trubicové separátory je velmi účinná ve všech tekutých materiálech, ale žádná, i ta nejsilnější magnetická indukce není schopná nahradit funkci dobrého labyrintu v systému separace přes trubicové separátory. 

 

Zeptejte se nás – poradíme vám!

Zakázková výroba je naše přednost.

Typové označení a produktová řada

MAGSY produkuje separátory ve skupině MF ve třech produktových skupinách ClassicUPEKO. Každá skupina je tvořena více modely, podle velikosti magnetického separátoru.   Jednotlivé produktové skupiny MF se odlišují, a respektují potřeby zákazníků.  Konstrukcí, designem a zpracováním s rozdílnou preferencí na stupeň magnetické síly, úrovní komfortu v systému čištění i v úrovni zajištění bezpečnosti práce obsluhy.

Průtokový magnetický separátor MF – CLASSIC

Průtokový magnetický separátor MF – UP

Průtokový magnetický separátor MF – EKO