Powered by Smartsupp Rotační magnetický separátor MSVR | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Rotační magnetický separátor MSVR

Rotační magnetický separátor MSVR

Nová řada rotačních magnetických separátorů je speciálně navržena a vyvinuta s přihlédnutím k velmi náročným požadavkům našich zákazníků na magnetickou separaci i ve velmi, co se týká sypných vlastností, „složitých“ materiálech. Mezi takové materiály patří například mletá paprika, mletý pepř, některé frakce kaolinů, sazí, mouky, mletého cukru a mnoho dalších materiálů, které mají tendenci se tzv. klenbovat a bránit tak plynulému toku potrubím.

Příklady použití

Podrobnější info

Průmyslové obory použití rotačních separátorů MSVR

MSVR je možné použít prakticky ve všech průmyslových odvětvích, kde je separován materiál drobných až jemných frakcích s horšími sypnými vlastnostmi.

 Obory použití:

 • potravinářský průmysl
 • výroba stavebních hmot
 • keramický průmysl
 • chemický průmysl
 • průmysl zpracování plastů a gumy, recyklace a zpracování odpadů
 • a další průmyslové obory, kde je zpracováván materiál s horšími sypnými vlastnostmi

Rotační magnetický separátor MSVR je v omezené míře použitelný i v materiálu mírně abrazivním. V tom případě je ale potřeba počítat se sníženou magnetickou indukcí (magnetickou silou) řádově v desítkách procent. Pro každý stupeň magnetické síly je toto snížení odlišné.

Proč tyto magnetické separátory použít?

 1. Ochráníte si své technologie použitím velmi silných magnetů:

  Cílem této separace je odstranění feromagnetických nečistot z materiálu, abychom ochránili navazující technologická zařízení (drtiče, mlýny, vytlačovací hlavice apod.) před jejich fatálním poškozením. Magnetické jádra rotujícího komponentu jsou výkonově osazena silnými NdFeB (neodymovými)  magnety, které jsou sestaveny do magnetického obvodu, který umožní zachycení středních, drobných až menších kovových, magnetických nečistot (velikosti od 1 mm), které by mohly poškodit Vaše technologická zařízení. U těchto magnetických sestav je aplikován stupeň I.

 2. Separace na čistotu produktu díky extra silné sestavě magnetického pole:

  Cílem separace na čistotu produktu je perfektní čištění – separace samotného produktu od feromagnetických nečistot za účelem dosažení co největší čistoty produktu. Magnetický separátor v tomto případě většinou doporučujeme instalovat jako finální, konečnou pozici před místem, kde materiál opouští výrobní závod. Pro dosažení co největší efektivity magnetické separace doporučujeme zvolit také další místo k instalaci někde v průběhu výroby. To je nejúčinnější metoda. Pro tento typ magnetické separace používáme nejsilnější sestavu magnetického obvodu, tedy stupeň II., kdy zachytáváme ty nejjemnější kovové magnetické nečistoty od velikosti 1,0 µm.

Informace o bezpečnosti a kvalitě separátorů

Dbáme na vysokou kvalitu magnetických separátorů

Technické řešení

Materiál se magnetickým separátorem sype gravitačně, stejně jako např. u magnetických separátorů s výsuvnými rošty a kovové, magnetické nečistoty jsou zachytávány na zmagnetovaných trubicích, které jsou uspořádány do kruhové sestavy. Právě tato rotace zaručí, že je materiál rovnoměrně posunován potrubím a nedochází tak k zneprůchodnění magnetického separátoru uvedenými horšími sypnými vlastnostmi separovaného materiálu. V některých případech je dokonce tato rotace pozitivním faktorem v návaznosti na další technologická zařízení a zpracování materiálu (materiál je provzdušněn – načechrán).

Pro různé typy materiálů je potřeba zvolit také různé rychlosti rotace magnetické komponenty, proto naše Rotační magnetické separátory dodáváme standardně buď pouze s jednou, nebo se dvěma nastavitelnými rychlostmi. Opčně je možné dodat i s rychlostí rovnoměrně regulovatelnou.

V případě instalace tohoto typu magnetického separátoru je potřeba z důvodu jeho čištění počítat s krátkodobým přerušením toku materiálu. Přerušení toku se liší podle typu zvoleného rotačního separátoru (STANDARD, ECO, STANDARD – UP, AUT). V případě, že toto přerušení toku materiálu není z technologického hlediska možné doporučujeme instalaci bypassu, kdy do druhé větve můžeme instalovat jednodušší typ magnetického separátoru pro zajištění kontinuální, nepřerušené separace.

Konstrukční řešení magnetického separátoru MSVR

Konstrukčně se magnetický separátor skládá z těla magnetického separátoru a z tzv. kruhové sestavy magnetických jader umístěných v nerezových trubicích a společně tak tvoří magnetickou komponentu (magnetické jádro přechodně zmagnetuje nerezové trubice). Tato magnetická komponenta celá rotuje kolem své osy. Magnetický separátor je instalován nejlépe ve svislé poloze, ve volném pádu sypaného materiálu. Kruhově uspořádané krycí trubice jsou z důvodu případného běžného opotřebení vyměnitelné. K opotřebení může dojít také v případě, kdy je separátor instalován do mírně abrazivních materiálů (před jeho použitím v tomto abrazivním prostředí je nutná konzultace s výrobcem).

Magnetická jádra vytvářejí silné magnetické pole, ve kterém jsou kovové magnetické částice, nečistoty přitaženy k povrchu trubic, kde zůstávají pevně zachyceny. Magnetická funkce těchto magnetických separátorů je založena na silné magnetické indukci a odtrhové síle na samotném povrchu krycí trubice. Nečistota musí být proto přivedena do těsného kontaktu s magnetickou trubicí, nebo do její bezprostřední blízkosti.

MAGSY disponuje znalostmi a dlouhodobými zkušenostmi v sestavování magnetických obvodů v závislosti na separovaném materiálu a jeho vlastnostech.

Magnetický separátor je osazen pohonnými jednotkami renomovaných značek NORD nebo SEW s vhodně navrženými převodovými poměry v závislosti na typu materiálu ze kterého má být separováno. Ovládání magnetického separátoru je zajištěno buď samostatným rozvaděčem, který splňuje veškeré nároky a požadavky evropských norem nebo je zakončen svorkovnicí na motoru (vždy záleží na konkrétním požadavku zákazníka, zda požaduje kompletní řešení nebo si chce celé zařízení instalovat a připojit do svého technologického systému)

Zeptejte se nás – poradíme vám!

Zakázková výroba je naše přednost.

Typové označení a produktová řada:

MAGSY vyrábí tento typ magnetického separátoru ve čtyřech variantách:

 • MSVR Standard
 • MSVR EKO
 • MSVR Standard – UP
 • MSVR AUT

Každá skupina je tvořena více modely, podle velikosti magnetického separátoru.  Jednotlivé produktové skupiny MSVR se odlišují podle potřeb zákazníků zejména v závislosti na požadované magnetické síle, úrovní komfortu v systému čištění i v úrovní zajištění bezpečnosti práce obsluhy.