Powered by Smartsupp Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník s automatickým čištěním (MS F) je vhodný pro separaci velkého množství větších feromagnetických nečistot z lehce prostupných materiálů během jejich přepravy na pásovém dopravníku. Umístění separátoru se většinou obejde bez zásahu do konstrukce dopravníku. Konstrukční řešení je tvořeno magnetickou deskou, kolem které obíhá dopravníkový pás s unašeči, jejichž zadáním je vynášet vyseparovaný kov mimo magnet.

Podrobnější info

Průmyslové obory použití magnetických separátorů nad dopravník

Separátory nad dopravník s automatickým čištěním jsou vhodné tam, kde převládá přeprava pomocí pásových dopravníků a charakteristika materiálu neumožňuje použití jiné metody magnetické separace.

Obory použití

  • Třídění komunálních odpadů
  • Recyklace a zpracování druhotných surovin
  • Další průmyslové obory, kde je přepravován dobře prostupný materiál

Částěčně omezujícím faktorem pro použití separátoru nad dopravník je maximální rychlost dopravníkového pásu, která by neměla překročit 1,5 m/s. V případě větší rychlosti neváhejte nás kontaktovat.

Oblasti použití v průmyslovém provozu

1. Separace na ochranu zpracovatelské technologie

Základním předpokladem použití separátoru nad dopravník je vyšší obsah feromagnetických nečistot v přepravovaném materiálu, avšak vzhledem k charakteristice této metody separace nedoporučujeme její použití pro ochranu před nebezpečím poškození strojů a zařízení v technologickém řetězci zpracování přepravované suroviny jako jsou mlýny, drtiče, třídiče a jiné.

2. Separace na čistotu produktu:

Zde je cílem dosažení maximální čistoty produktu, kdy toto není možné jinou metodou separace. Tento proces obvykle probíhá na začátku (pretreatment) nebo na konci (final cleaning) výrobního procesu. Dle charakteristiky separovaného materiálu, jeho množství a technických podmínek volíme magnet s jedním nebo dvěma póly. Vliv na konstrukční řešení magnetu má zároveň jeho pozice vůči dopravníkovému pásu s materiálem určeným k separaci.

V případě vysoké vrstvy separovaného materiálu nebo jeho horší prostupnosti doporučujeme doplnit pásový dopravník magnetickým hnacím válcem, který zajistí separaci z dolních vrstev materiálu.

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Způsob montáže magnetického separátoru nad pásový dopravník

Výhodou našich magnetických separátorů nad dopravník je snadná montáž v místě separace pomocí čtyř závěsných ok. Separátor by se měl nacházet co nejblíž separovaného materiálu se zachováním vzduchové mezery pro zachycené kovové nečistoty a unašeče čistícího profilového pásu, aby se předešlo jejich zachycení a poškození.

Pro zvýšení efektivity separace je vhodné v místě montáže rozevřít dopravníkový pás pro dosažení menší vrstvy separovaného materiálu a jeho roztažení na celou šířku pásu. Zároveň doporučujeme instalaci separátoru mezi válečkovými stolicemi v místě s nejmenším výskytem jiných ocelových konstrukcí, případně nahrazení části konstrukce dopravníku v nejbližším okolí separátoru nerezovými nebo jinými nemagnetickými konstrukčními prvky.

Magnetický separátor MS F se montuje napříč dopravníku s materiálem určeným k separaci, případně je možné umístit jej rovnoběžně v ose dopravníku nad výsypkou, avšak toto technické řešení může vyžadovat modifikaci magnetu a je třeba jej uvést v objednávce.

 

Informace o bezpečnosti a kvalitě separátorů

Dbáme na vysokou kvalitu magnetických separátorů

Konstrukce a funkce magnetického separátoru nad pásový dopravník

Magnetické separátory nad dopravník jsou vyráběny ve standardních rozměrech dle typové řady šířek dopravníkových pásů. Vždy jsou osazeny feritovými magnety, přičemž rozlišujeme tři základní varianty dle požadované efektivity separace a lokálních provozních podmínek:

  • ECO – tloušťka magnetu 190 mm, pohon NORD nebo SEW, standardní ložiska. Separátor nemá ochranné kryty a proto se nedoporučuje jeho instalace v prostředí nechráněném před prachem a atmosférickymi vlivy. Separátor nelze modifikovat. Výše uvedená omezení jsou vykompenzována nižší cenou.
  • STANDARD – tloušťka magnetu 230 mm, pohon NORD nebo SEW, ložiska SKF, zařízení je plně zakrytováno což umožňuje jeho instalaci v prašném prostředí a nachází uplatnění ve většině případů, kde je dodržena maximální doporučená rychlost přepravovaného materiálu. Separátor lze na přání doplnit čidlem sjíždění pásu a snímačem otáček pro detekci přetrženého nebo zablokovaného pásu.
  •  ES (extra strong) – tloušťka magnetu 300 mm pro použití v náročných podmínkách, kde je horší prostupnost materiálu nebo když je dopravován ve vyšší vrstvě a zároveň požadujeme separaci menších kovových nečistot. Technické provedení a možnost dovybavení je stejné jako v případě verze STANDARD.

Konstrukce magnetických separátorů nad dopravník “MS F“ je přizpůsobena průmyslovému použití a speciální magnetický obvod se stínicí ocelovou deskou eliminuje vyzařování magnetického pole do okolí a soustřeďuje jej ve směru dopravníkového pásu s dopravovaným materiálem.

Odstraňování vyseparovaných feromagnetických nečistot probíhá průběžně. Díky tomu nedochází k oslabování účinnosti magnetu a separátor zaručuje nejvyšší možnou efektivitu během svého provozu.

 

Zeptejte se nás – poradíme vám!

Zakázková výroba je naše přednost.

Produktová řada

Magnetické separátory nad dopravník (MS F) jsou osazovány feritovými magnety a dle požadované intenzity magnetického pole a lokálních provozních podmínek rozlišujeme typové řady ECO, STANDARD a ES (extra strong). Velikosti separátorů jsou přizpůsobeny standardním šířkám dopravníkových pásů (500 a menší, 650-800, 1000-1200, 1400-1600 mm).