Powered by Smartsupp Magnetický separátor s výsuvnými rošty MSV | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Magnetický separátor s výsuvnými rošty MSV

Magnetický separátor s výsuvnými rošty MSV

Magnetický separátor „MSV“ je roštový separátor ve skříni, s manuálním čištěním roštů. Je nejobvyklejším typem separátoru pro separaci magnetických nečistot ze suchých směsí s dobrými sypnými vlastnostmi, které jsou přepravovány v průmyslových, potrubních systémech v nekontinuálních provozech.

Podrobnější info

Separované medium se přes separátor sype gravitačně, tzn., že separátor MSV je určený do svislého potrubí.  Mírný sklon potrubí cca do 15˚ od vertikální osy je přípustný jen v materiálu s nejlepšími sypnými vlastnostmi. Pozn. tyto MSV dodáváme i do pneudopravy, např. za vývěvu na plastový granulát.

Průmyslové obory použití MSV

Magnetický separátor MSV je vhodný pro nasazení prakticky ve všech průmyslových odvětvích, kde je separován suchý, homogenní materiál, resp. směsi suchých materiálů v drobných až jemných frakcích, avšak s dobrými sypnými vlastnostmi.

Obory použití:

 • průmysl agro produktů, krmných výrobků, a zejména potravinářský průmysl
 • výroba stavebních hmot, keramiky a porcelánu, chemický průmysl
 • průmysl zpracování plastů a gumy, recyklace a zpracování odpadů
 • a další průmyslové obory, avšak kde je zpracováván suchý, dobře sypký materiál

Roštový separátor MSV není vhodný k nasazení do abrazivních látek (stěna trubice je obrobena na malou tloušťku, ca. 0,6 mm) a také do materiálů s lepivými vlastnostmi (rošty jsou stacionární – hrozí ucpání separátoru z důvodu tzv. „klembování“ materiálu)

Oblasti použití v průmyslovém provozu:

 1. Separace na ochranu technologie v provozu:

  Cílem separace na ochranu technologie je odstranění feromagnetických nečistot z media za účelem ochrany technologických zařízení (řezné nože, mlýny apod.) před jejich poškozením. Separátor je umístěn už v průběhu zpracování media, a to před těmi technologickými jednotkami, které je třeba chránit před poškozením Fe-částicemi. Magnetické jádra roštů jsou výkonově osazena silnými NdFeB  magnety, a jejich kompozice, neboli sestava jádra je sestavena na zachycení středních, drobných až menších nečistot (od velikosti 1,0 mm), které by mohly poškodit navazující technologické zařízení. Tzn., že v praxi jsou použity kompozice jader ve stupních I, nebo II.

 2. Separace na čistotu produktu:

  Cílem separace je čištění samotného produktu od feromagnetických nečistot za účelem dosažení co největší čistoty produktu. Separátor je v tomto případě umístěn zejména na konci výrobního procesu, nebo v jeho průběhu na více místech. To je nejúčinnější metoda. Magnetické jádra roštů jsou výkonově osazena nejsilnějšími NdFeB magnety, a kompozice magnetického jádra je sestavena na zachycení jemných až nejmenších nečistot (od 1,0 µm). Tzn., že v praxi jsou použity kompozice jader ve stupních III – VI.

Konstrukce a funkce separátoru s výsuvnými rošty MSV

Základními částmi magnetického separátoru jsou výsuvné magnetické rošty, umístěné v domku skříňové konstrukce.  Skříň separátoru je instalována do potrubního systému materiálu, nejlépe ve svislé poloze, ve volném pádu sypaného media.

Magnetické rošty vytvářejí magnetické pole, ve kterém jsou magnetické částice, nečistoty indukovány a přitaženy k povrchu trubic, kde zůstávají zachyceny, ponejvíce na spodní části trubice.

Magnetický separátor výsuvný ve skříňové konstrukci

FE nečistoty se zachycují na spodní straně trubic

Funkce všech roštových separátorů je založena na silné magnetické indukci a odtrhové síle na samotném povrchu trubice roštu. Nikoliv na hlubokém magnetickém poli. Nečistota musí být proto přivedena do kontaktu s magnetickou trubicí, nebo do její bezprostřední blízkosti. 

Magnetické rošty ve skříni musí být proto umístěny nad sebou, aby jednotlivé trubice obou roštů vzájemně tvořily účinný propadový labyrint.

Správný labyrint trubic je tedy vedle magnetické síly základní, nezbytnou podmínkou správné funkce a účinnosti každého roštového separátoru.

MAGSY disponuje znalostmi a dlouhodobými zkušenostmi v sestavování labyrintů roštů, v závislosti na separovaném mediu a jeho vlastnostech.

Magnetické rošty v MSV

Magnetické rošty jsou samostatně výsuvné ze skříně separátoru MSV. Podle velikosti separátoru obsahují magnetické rošty stanovený počet magnetických trubic tak, aby propadová mezera mezi trubicemi v horizontálním i vertikálním směru respektovala požadavek správného labyrintu při zachování průtoku media.

Četnost čištění není možné určit obecně.  Vždy závisí na velikosti podílu Fe nečistot v samotném mediu. Této hodnotě je potřeba přizpůsobit interval čištění roštů, protože každý, nepřiměřený nános nečistot na trubicích roštu zásadně snižuje účinnost separace.

Proto je použití separátoru MSV vhodné jen do nekontinuálních provozů, kde je možné dodržet pravidelné, dostatečně četné manuální čištění trubic roštů.

Všechny separátory MSV vyžadují pravidelné, manuální čištění roštů od magnetických nečistot. Četnost čištění není možné určit obecně. 

Vždy závisí na velikosti podílu Fe nečistot v samotném mediu. Této hodnotě je potřeba přizpůsobit interval čištění roštů, protože každý, nepřiměřený nános nečistot na trubicích roštu zásadně snižuje účinnost separace.

Proto je použití separátoru MSV vhodné jen do nekontinuálních provozů, kde je možné dodržet pravidelné, dostatečně četné manuální čištění trubic roštů.

Propadový labyrint MSV

Účinná funkce všech roštových separátorů je založena

 • na dostatečné magnetické indukci (Gs) na povrchu a blízkosti trubic roštu
 • na velké odtrhové síle (N) na samotném povrchu trubic roštu
 • a na správném, účinném propadovém labyrintu trubic roštu v toku média

Nikoliv na hlubokém magnetickém poli. Nečistota musí být proto přivedena do kontaktu s magnetickou trubicí, nebo do její bezprostřední blízkosti. 

Magnetické rošty ve skříni musí být proto umístěny nejméně ve dvou patrech nad sebou, aby jednotlivé trubice obou roštů vzájemně tvořily účinný propadový labyrint.

Čtvercový magnetický rošt – 52120

Tento magnetický rošt má čtvercový profil, je vhodný k umístění do čtvercového potrubí, kde ze sypkých materiálů zachytává volně padající kovové nečistoty. Rošt se skládá z neodymových magnetů s velmi vysokou magnetickou indukcí, díky níž zachytává i jemné kovové částice. Použité magnety mají teplotní odolnost do 120 °C. Hlavní odlišnost tohoto roštu je v tom, že ho tvoří magnetické tyče, které jsou ještě zasunuty do další trubice. Znamená to, že magnety jsou trvale chráněny – jsou zabudovány do magnetické tyče. Snižuje se tak možnost poškození magnetů abrazivním materiálem, a také jsou magnety chráněny při čištění před vodou či jinou kapalinou.. Na druhou stranu to mírně snižuje magnetickou indukci.

Labyrint tvořený pouze roštem s jediným patrem magnetických trubic je pro separaci nedostatečný. V nevyhnutelných případech (např. nedostatečná stavební výška) lze jednopatrový rošt použít, ale takovým řešením nelze docílit dostatečnou úroveň separace. V každém případě je vhodné doplnit jednopatrový rošt alespoň rozhrnovacími stříškami.

Metoda separace přes roštové separátory se stacionárními rošty je velmi účinná v dobře sypných materiálech, ale žádná, i ta nejsilnější magnetická indukce není schopná nahradit funkci dobrého labyrintu v systému separace přes roštové separátory. 

Správný labyrint, tvořený minimálně dvěma magnetickými rošty umístěnými nad sebou, je tedy vedle magnetické síly základní a nezbytnou podmínkou správné funkce a účinnosti každého roštového separátoru!

Typové označení a produktová řada

MAGSY produkuje separátory MSV ve třech produktových skupinách: ClassicUPEKO. Každá skupina je tvořena více modely, podle velikosti magnetického separátoru.  Jednotlivé produktové skupiny MSV se odlišují podle potřeb zákazníků. Konstrukcí, designem a zpracováním s rozdílnou preferencí na stupeň magnetické síly, úrovní komfortu v systému čištění i v úrovni zajištění bezpečnosti práce obsluhy.

 

Zeptejte se nás – poradíme vám!

Zakázková výroba je naše přednost.