Powered by Smartsupp Průtokový magnetický separátor MF – UP | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Průtokový magnetický separátor MF - UP

Průtokový magnetický separátor MF – UP

Magnetický separátor MF- UP je nově vyvinutým typem separátoru pro tekuté směsi. Vyznačuje se moderní, inovativní konstrukcí, zvýšeným magnetickým výkonem využitím nejsilnějších magnetů, inovací průtočného labyrintu řízením toku materiálu přes kaskádu, racionálním systémem manuálního čištění a konečně systémem snadné výměny krycích trubic. Těmito přednostmi a racionalizovanou konstrukcí i celkovým strojírenským zpracováním splňuje tento typ separátoru všechny potřeby náročného zákazníka a je přepokládaným leadrem trhu v kategorii průtokových, manuálně čištěných separátorů.

Podrobnější info

Velikostní modely, a řešení separátoru

MF-UPje v MAGSY standardně vyráběn pro připojení do kruhového potrubí ve velikostech

DN: 50; 65; 80; 100; mm

Separátor je do potrubí připojován standardními připojovacími prvky, přírubami.

Cílem separace při nasazení MF-UP je zpravidla ochrana samotného produktu -média.

MF-UP je z hlediska magnetické výbavy vyráběn ve stupních magnetické indukce I – VI.

Magnetická jádra MF-UP jsou v komponentě vertikálně posuvné. Tento systém zabezpečuje možnost pohodlného a dobrého systému čištění trubic od FE-nečistot. A současně je tímto systémem zajištěna ochrana mag. jader před erozivním působením v prostředí tekutin.

 

Mezi hlavní přednosti separátoru MF – UP patří:

 • Kaskádový průtok – díky rozdílně umístěnému vstupnímu a výstupnímu otvoru dochází k efektivnějšímu průtoku materálu magnetickým separátorem a dochází tak k maximálnímu využití celé délky magnetických trubic.
 • Magnetická indukce až 17.000 G – na všech magnetických trubicích. Můžete si zvolit stupeň magnetické indukce I – VI
 • Všechny magnetické trubice o průměru 30 mm – proti konkurenci nabízíme již ve standardním provedení všechny trubice o průměru 30 mm
 • Možnost výměny magnetických trubic – magnety umístěné v separátoru jsou chráněny nerezovými pouzdry. V případě poškození snadno tyto krycí trubice vyměníte za nové. Proto je tento magnetický separátor vhodný i do náročného prostředí (abrazivní materiály atd.)
 • Možnost uzamknutí magnetického jádra – díky možnosti uzamknout manipulační madlo nehrozí sabotáž výroby úmyslným zatažením za „čisticí madlo“ v průběhu výrobního procesu
 • Možnost dodání čistícího přípravku – z důvodu snadnější manipulace při čištění magnetických trubic Vám můžeme dodat čistící přípravek, který je vyroben na míru k magnetickému separátoru

Průtokový magnetický separátor MF – UP

Průtokový magnetický separátor MF – UP

Informace o kvalitě zpracování

Dbáme na vysokou kvalitu magnetických separátorů

SZákladní technická specifikace MF-UP

Magnetické vybavení

 • Nejsilnější NdFeB magnety, umístěné v krycích trubicích.
 • Magnet mezikruží vnější Ø= 29 mm, počet magnetických jader je určován velikostním modelem MF-UP a průtočným labyrintem

Tepelná odolnost magnetického materiálu

 • Standardně: do 80 ˚C
 • Opčně: až do 150 ˚C

Magnetický výkon

Systém magnetických jader v trubicích

 • Krycí trubice: vnější Ø 31 mm,
 • Uzavřená jádra v trubicích, jádra jsou vertikálně posuvná v komponentě

Labyrint průtoku

 • Počet mag. jader v trubicích v těle separátoru je určován velikostním modelem MF-UP
  při respektování požadavku účinné separace a zajištění plynulého průtoku media.

Materiál separátoru

 • Standardně: nerezová ocel 1.4301 / AISI 304.
 • Opčně: nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L, příp. 1.4571 / AISI 316Ti (pro kyselé pH)

Materiál těsnění těla, a komponenty

 • Standardně: Silikonové těsnění v kvalitě podle úkolu separace a provozních podmínek
 • Opčně: EPDM potravinářské těsnění v konformitě do potravinového průmyslu

Všechny materiály jsou certifikovány v kvalitě podle norem EU.

Povrchové úpravy

 • Vnější plochy těla a komponenty separátoru: strojně tryskány jemnou, keramickou směsí
 • Vnější povrch krycích trubic: leštěný
 • Vnitřní povrchy těla technologicky očištěny, strojně neupravovány,

Připojovací prvky

 • Standardně pevnou přírubou podle příslušného průměru potrubí DN/PN
 • Volitelně volnou přírubou, nebo šroubením dle příslušného diametru DN/PN

Protipříruby jsou součástí výrobku. Jiné připojovací prvky jako nestandardní provedení je možné v opci

Strojírenské zpracování

 • Veškeré strojírenské opracování je prováděno na strojích vlastní výrobní základny a vlastní strojírenské technologie MAGSY CZ.

Sváry dílců

Provedeny dle požadavků platných technologických norem pro svařování nerezových materiálů. Náročnou výstupní kontrolou svárů je zaručena vysoká výstupní kvalita.

Navrhneme správný typ i model separátoru včetně magnetického výkonu a labyrintu pro zadaný úkol separace. Potřebujeme k tomu znalost provozních podmínek, parametry media a Fe-nečistot.

Čistící přípravek k MF – Classic a MF – UP

MAGSY, jako výrobce separátorů, se velmi orientuje na zjednodušení způsobu čištění vlastních separátorů a zvýšení komfortu čištění.

Pro zjednodušení samotného čištění manuálních separátorů vyrábí MAGSY čisticí přípravky, které jsou nabízeny jako dodatečné, fakultativní zařízení výbavy k separátorům.

Čistící přípravek k MF-classic a MF-UP slouží pro zjednodušení procesu čištění, ke zvýšení komfortu čištění a taktéž pro zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s magnetickými komponentami separátoru.

Materiál :  nerez 1.4301

Postup práce s čisticím přípravkem

 1. Komponenta se odmontuje z těla separátoru, a přemístí se na sedlo čistícího  přípravku. Táhlo výsuvného mechanizmu zůstává zasunuto dole, tzn., že jádra jsou  ve spodní pozici trubic. Magnetismus přidržuje FE nečistoty stále na povrchu trubic.  nevytaženo = jádra zůstávají ve spodní pozici trubic.
 2. Táhlo mechanizmu se vytáhne až do horní pozice. Tím jsou taktéž i magnetická jádra  přemístěna do horního prostoru trubic v komponentě. Tak dojde k přesunutí magnetického pole do horního prostoru komponenty a k odmagnetování trubic v místě separačního prostoru.
 3. Tímto způsobem dojde k přerušení magnetického pole, které přidržovalo vyseparované FE nečistoty na trubicích. Nečistoty pak samovolně odpadnou do misky pro odpad.
 4. Zbytky FE nečistot, držící na trubicích jen slabým paramagnetismem se snadno očistí pomocí štětce.

Využití čisticího přípravku

 • Zvyšuje komfort čištění
 • Zvyšuje bezpečnost práce a napomáhá udržovat pořádek na pracovišti.
 • Zvyšuje trvanlivost magnetických jader

MAGSY doporučuje využívat čisticí přípravky k čištění separátorů