Powered by Smartsupp Deskový magnetický separátor MSP / Magnetická lucerna | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Deskový magnetický separátor MSP / Magnetická lucerna

Deskový magnetický separátor MSP / Magnetická lucerna

Magnetický separátor deskový patří mezi separátory s nejširším spektrem použití. Je vhodné jej použít pro separaci kovových nečistot z materiálů s horšími sypnými vlastnostmi (např. materiály, které se klenbují) a také pro abrazivní materiály. Magnetická lucerna umožňuje separovat i větší nečistoty.

Podmínkou instalace tohoto separátoru je přerušení toku materiálu v okamžiku jeho čištění.

Podrobnější info

 Magnetický deskový separátor je určen pro separaci ze sypkých materiálů dopravovaných gravitačně v potrubí a je tedy nutné jej instalovat ve svislé, případně šikmé poloze, vždy však tak, aby separovaný materiál potrubím dobře propadával.

Průmyslové obory použití MSP

Magnetická lucerna nalezne své uplatnění ve většině provozů, kde je potrubím gravitačně přepravován materiál. Velkou výhodou tohoto typu separátorů je, že umožňuje separovat magnetické kovy i ze špatně prostupných, klenbu tvořících a i abrazivních produktů.

Obory použití

  • potravinářský průmysl
  • výroba stavebních hmot
  • a další obory, kde je zpracováván suchý, i špatně sypný materiál

 Magnetický deskový separátor může být osazen feritovými i velmi silnými neodymovými magnety.

 

Oblasti použití v průmyslovém provozu

  1. Separace na ochranu technologie v provozu

    V případě, že je separátor instalován zaúčelem ochrany výrobní technologie, tak je obvykle osazen feritovými magnety. Takto vybavený separátor umožňuje separovat spíše větší kovové nečistoty tak, aby bylo sníženo riziko poškození následné výrobní technologie. I pro toto využití je možné separátor osadit i velmi silnými neodymovými magnety. Vždy záleží na konkrétní situaci.

  2. Separace na čistotu produktu

    Vždy záleží na cíli magnetické separace. Je možné použít separátor s feritovými i velmi silnými neodymovými magnety. Deskový separátor je vhodné umístit nejen do konečné fáze výrobního procesu jako finální výstupní separaci, ale také do předchozích fází výroby tak, aby došlo k postupnému zachycení maximálního množství feromagnetických nečistot v různých stupních výroby.

Konstrukce a funkce magnetické lucerny MSP

Magnetické deskové separátory se vždy skládají ze dvou magnetických „dvířek“ umístěných proti sobě. V toku materiálu není žádná překážka, čímž je dosaženo toho, že nedochází k ucpávání separátoru a materiál netvoří klenby.

Magnetická dvířka jsou osazena feritovými nebo neodymovými magnety a to takovým způsobem, že jsou vytvořeny čtyři magnetické obvody, jimiž materiál propadává. A díky tomuto velkému množství magnetických oblouků je dosaženo vysoké míry zachycení feromagnetických nečistot.

Pro aplikace, kde je vyžadována vysoká kvalita separace, nebo je vyšší výskyt feromagnetických nečistot MAGSY vyvinulo deskový separátor se sedmi magnetickými obvody!

K zachycení nečistot dochází přímo na magnetických dvířkách, na kterých jsou kovy drženy. Dvířka jsou vybavena ochrannou stříškou („nosem“). Tento nos je na dvířkách v místě, kde je konstrukčně nejvyšší odtrhová síla magnetu. Zachycený kov je zde držen nejvyšší možnou silou tak, aby nedošlo k jeho stržení zpět do toku materiálu. Navíc tímto „nosem“ je zachycený kov i mechanicky chráněn, aby nedošlo k výše zmíněnému stržení kovů do materiálu.

Magnetická lucerna je vybavena nastavitelnou stříškou umístěnou uprostřed průřezu potrubí. Tato stříška směřuje separovaný materiál na obě magnetická dvířka a zvyšuje tak kvalitu magneticé separace. Rozhrnovací stříška je snadno nastavitelná (možnost nastavení úhlu stříšky). V případě, že je separován materiál, který neumožňuje použití této stříšky (docházelo by zde k ucpávání separátoru), je možné ji rychle demontovat.

Deskový separátor pro abrazivní materiály

Tento typ magnetického odlučovače je možné použít i pro separaci z abrazivních materiálů. V těchto případech provádíme vyvložkování všech ploch, které jsou ve styku s materiálem, odolným protiabrazivním polyuretanem.

MAGSY disponuje znalostmi a dlouhodobými zkušenostmi v sestavování magnetických obvodů deskových separátorů, v závislosti na separovaném médiu, jeho vlastnostech a na cíli separace.

Typové označení a produktová řada

MAGSY produkuje separátory MSP ve třech produktových skupinách: ClassicUPMDV. Každá skupina je tvořena více modely, podle velikosti magnetického separátoru.  Jednotlivé produktové skupiny MSP se odlišují podle potřeb zákazníků. Konstrukcí, designem a zpracováním s rozdílnou preferencí na stupeň magnetické síly, úrovní komfortu v systému čištění i v úrovni zajištění bezpečnosti práce obsluhy.

Pro provozy, kde je vysoký výskyt feromagnetických nečistot, vyrábí MAGSY deskové separátory s automatickým čištěním,

Deskový magnetický separátor MSP – Classic

Deskový magnetický separátor MSP – UP

Magnetické dveře MDV