Zadat poptávku ZDARMA
odpovíme do 24 hodin
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci

Magnetické vlastnosti

Postup měření magnetické indukce

Měříme standardním gaussmetrem MAGSYS (použita flexibilní transverzální sonda tloušťky 0,75 mm) v místě s konstrukčně nejvyšší magnetickou indukcí – v místě pólových nástavců resp. v nejnižším bodě oblouku magnetického obvoduPosunováním sondy kolmo na osu magnetu nalezneme největší hodnotu magnetické indukce a zde provedeme měření.

Měření 3x opakujeme a vypočteme průměrnou magnetickou indukci.

Měření je možno provádět jak v jednotce Tesla, tak Gaussy.

Převod jednotek: 1 T = 10000 G

Postup měření odtrhové síly magnetických separátorů

Měříme leštěným ocelovým etalonem o průměru 10 mm a výšce 20 mm vyrobeným z oceli 11.523. Etalon upevníme na tenzometr. Etalon upneme na magnetický separátor. Měření je proveděno v místě s konstrukčně nejvyšší odtrhovou silou – v místě pólových nástavců resp. v nejnižším bodě oblouku magnetického obvodu.

Po upnutí etalonu plynulým tahem od separátoru odtahujeme tenzometr do té doby, než dojde k odtržení etalonu od separátoru. Zaznamenáme sílu, při které došlo k odtržení etalonu. Měření 3x opakujeme a vypočteme průměrnou odtrhovou sílu.

Převod jednotek: 10 N = cca 1 kg.

Chyba měření

Měření magnetické indukce je prováděno s tolerancí ± 500 G.

Měření odtrhové síly je prováděno s tolerancí ± 10 N.

Stálost měření

Garantujeme stálost magnetických vlastností zařízení v případě, že není překročena maximální pracovní teplota magnetu.

Stupně magnetické indukce a odtrhové síly

Magnetické separátory vyrábíme v 6 stupních magnetické indukce a odtrhové síly. Obě veličiny uvádíme v měření na magnetickém jádře i na povrchu nerezové trubice, která magnety chrání před poškozením a je ve styku se separovaným materiálem.

Stupeň 1

 • Magnetická indukce na jádře: 10.400 G
 • Odtrhová síla na jádře: 133 N
 • Magnetická indukce na plášti: 7.400 G
 • Odtrhová síla na plášti: 100 N

Stupeň 2

 • Magnetická indukce na jádře: 13.000 G
 • Odtrhová síla na jádře: 100 N
 • Magnetická indukce na plášti: 9.300 G
 • Odtrhová síla na plášti: 68 N

Stupeň 3

 • Magnetická indukce na jádře: 11.800 G
 • Odtrhová síla na jádře: 147 N
 • Magnetická indukce na plášti: 8.800 G
 • Odtrhová síla na plášti: 117 N

Stupeň 4

 • Magnetická indukce na jádře: 14.500 G
 • Odtrhová síla na jádře: 118 N
 • Magnetická indukce na plášti: 10.200 G
 • Odtrhová síla na plášti: 93 N

Stupeň 5

 • Magnetická indukce na jádře: 15.300 G
 • Odtrhová síla na jádře: 158 N
 • Magnetická indukce na plášti: 10.500 G
 • Odtrhová síla na plášti: 125 N

Stupeň 6

 • Magnetická indukce na jádře: 17.000 G
 • Odtrhová síla na jádře: 129 N
 • Magnetická indukce na plášti: 12.200 G
 • Odtrhová síla na plášti: 106 N

Stupně magnetické indukce a odtrhové síly u magnetických tyčí

Magnetické tyče vyrábíme ve 3 stupních magnetické indukce a odtrhové síly – hodnoty jsou různé pro tyče o průměru 25 a 30 mm. Obě veličiny uvádíme v měření na povrchu nerezové trubice, která magnety chrání před poškozením a je ve styku se separovaným materiálem.

Magnetická tyč Ø 25 mm:

Stupeň I

 • Magnetická indukce na plášti: 6.300 G
 • Odtrhová síla na plášti: 67 N

Stupeň II

 • Magnetická indukce na plášti: 6.800 G
 • Odtrhová síla na plášti: 88 N

Stupeň III

 • Magnetická indukce na plášti: 10.300 G
 • Odtrhová síla na plášti: 59 N

Magnetická tyč Ø 30 mm:

Stupeň I

 • Magnetická indukce na plášti: 8.900 G
 • Odtrhová síla na plášti: 108 N

Stupeň II

 • Magnetická indukce na plášti: 8.100 G
 • Odtrhová síla na plášti: 90 N

Stupeň III

 • Magnetická indukce na plášti: 10.600 G
 • Odtrhová síla na plášti: 78 N