Powered by Smartsupp Průtokový magnetický separátor MF – Classic | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Průtokový magnetický separátor MF - Classic

Průtokový magnetický separátor MF – Classic

Magnetický separátor MF – Classic je základním, výchozím typem manuálně čištěného průtokového separátoru, používaného v tekutých směsích.

Podrobnější info

Velikostní modely a řešení separátoru

MF-Classic je v MAGSY standardně vyráběn pro připojení do kruhového potrubí ve velikostech

 • DN: 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 mm

Separátor je do potrubí připojován standardními připojovacími prvky, přírubami.

Podle cíle magnetické separace, tj. buď ochrany technologie, nebo ochrany produktu media a také podle provozních podmínek úkolu, je separátor možné vybavit z hlediska magnetického výkonu různou kompozicí magnetického jádra, a to ve všech šesti standardizovaných stupních.

Tzn. buď je upřednostněna hodnota magnetické indukce, nebo je třeba preferovat hodnotu odtrhové síly. Podle těchto kritérií je volena kompozice jádra ve stupních I. až VI.

Magnetická jádra MF-Classic jsou v komponentě vertikálně posuvná. Tento systém zabezpečuje možnost pohodlného a dobrého systému čištění trubic od FE-nečistot.

Současně je tímto systémem zajištěna ochrana mag. jader před erozivním působením v prostředí tekutin.

 

Hlavní přednosti separátoru MF – Classic

 • Spolehlivá separace – osvědčený labyrint v praxi
 • Vysoká úroveň separace – užití silných NdFeB magnetů, a snížení ztráty magnetické síly přesným obrobením krycí trubice na minimální tloušťku stěny
 • Volitelný stupeň magnetické výbavy jader ve stupních I – VI  – správné řešení úkolu separace v závislosti na provozních podmínkách a cíli úkolu
 • Vysoká úroveň strojírenského zpracování – nejlepší, certifikované materiály, vysoká přesnost strojního opracování, odolnost, trvanlivost, montážní připravenost
 • Uživatelsky příjemný systém čištění – systém posuvných jader, ochrana magnet. jader proti poškození v tekutinách

Průtokový magnetický separátor MF – Classic

Průtokový magnetický separátor MF – Classic

Průtokový magnetický separátor MF – Classic

Informace o kvalitě zpracování

Dbáme na vysokou kvalitu magnetických separátorů

Systém magnetických jader v trubicích

 •  Krycí trubice: vnější Ø 31 mm, resp.  Ø 21 mm
 •  Uzavřená jádra v trubicích, jádra jsou vertikálně posuvná v komponentě

Labyrint průtoku

 • Počet mag. jader v trubicích v těle separátoru je určován velikostním modelem MF-classic při respektování požadavku účinné separace a zajištění plynulého průtoku media.

 

Materiál separátoru

 • Standardně: nerezová ocel 1.4301 / AISI 304.
 • Opčně: nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L, příp. 1.4571 / AISI 316Ti (pro kyselé pH)

Materiál těsnění těla, a komponenty

 • Standardně: Silikonové těsnění v kvalitě podle úkolu separace a provozních podmínek
 • Opčně:  EPDM potravinářské těsnění v konformitě do potravinového průmyslu

Všechny materiály jsou certifikovány v kvalitě podle norem EU.

Povrchové úpravy

 • Vnější plochy těla a komponenty separátoru: strojně tryskány jemnou, keramickou směsí
 • Vnější povrch krycích trubic: leštěný
 • Vnitřní povrchy těla technologicky očištěny, strojně neupravovány,

Připojovací prvky

 • Standardně pevnou přírubou podle příslušného diametru potrubí DN/PN
 • Volitelně volnou přírubou, nebo šroubením dle příslušného diametru DN/PN

Protipříruby jsou součástí výrobku.  Jiné připojovací prvky jako nestandardní provedení je možné v opci.

Strojírenské zpracování

 • Veškeré strojírenské opracování je prováděno na strojích vlastní výrobní základny a vlastní strojírenské technologie MAGSY CZ.

Sváry dílců

Provedeny dle požadavků platných technologických norem pro svařování nerezových materiálů. Náročnou výstupní kontrolou svárů je zaručena vysoká výstupní kvalita.

 

Zeptejte se nás – poradíme vám!

Zakázková výroba je naše přednost.

Navrhneme správný typ i model separátoru včetně magnetického výkonu a labyrintu pro zadaný úkol separace. Potřebujeme k tomu znalost provozních podmínek, parametry media a Fe-nečistot.

Čistící přípravek k MF – Classic a MF – UP

MAGSY, jako výrobce separátorů, se velmi orientuje na zjednodušení způsobu čištění vlastních separátorů a zvýšení komfortu čištění.

Pro zjednodušení samotného čištění manuálních separátorů vyrábí MAGSY čisticí přípravky, které jsou nabízeny jako dodatečné, fakultativní zařízení výbavy k separátorům.

Čistící přípravek k MF-classic a MF-UP slouží pro zjednodušení procesu čištění, ke zvýšení komfortu čištění a taktéž pro zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s magnetickými komponentami separátoru.

Materiál :  nerez 1.4301

Postup práce s čisticím přípravkem

 1. Komponenta se odmontuje z těla separátoru, a přemístí se na sedlo čistícího  přípravku. Táhlo výsuvného mechanizmu zůstává zasunuto dole, tzn., že jádra jsou  ve spodní pozici trubic. Magnetismus přidržuje FE nečistoty stále na povrchu trubic. 
 2. Táhlo mechanizmu se vytáhne až do horní pozice. Tím jsou taktéž i magnetická jádra  přemístěna do horního prostoru trubic v komponentě. Tak dojde k přesunutí magnetického pole do horního prostoru komponenty a k odmagnetování trubic v místě separačního prostoru.
 3. Tímto způsobem dojde k přerušení magnetického pole, které přidržovalo vyseparované FE nečistoty na trubicích. Nečistoty pak samovolně odpadnou do misky pro odpad.
 4. Zbytky FE nečistot, držící na trubicích jen slabým paramagnetismem se snadno očistí pomocí štětce.

Využití čisticího přípravku

 • Zvyšuje komfort čištění
 • Zvyšuje bezpečnost práce, a napomáhá udržovat pořádek na pracovišti.
 • Zvyšuje trvanlivost magnetických jader

MAGSY doporučuje využívat čisticí přípravky k čištění separátorů