Powered by Smartsupp Jednostranný magnetický separátor MSV PO J | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Jednostranný magnetický separátor MSV PO J

Jednostranný magnetický separátor MSV PO J

Magnetický separátor pro suché směsi s automatickým čištěním slouží k separaci velmi jemných kovových nečistot. Díky unikátnímu způsobu čištění trubic je možné separovat i kovové nečistoty větší než 5 mm, které není možné separovat u oboustranného separátoru. Standardně vyrábíme tři základní rozměrové typy vstupního otvoru 250 x 250, 400 x 400 a 500 x 500 mm s kapacitou až 150 t/h. Vstupní otvory dokážeme přizpůsobit na míru dle požadavků zákazníka s použitím nejrůznějších přechodek. Velkou výhodou je také malá stavební výška.

Podrobnější info

Systém magnetické separace je velmi efektivní díky sofistikovanému propadovému labyrintu magnetických tyčí ve dvou řadách (na přání můžeme vyrobit i více řad). Standardní provedení tohoto magnetického separátoru není určeno do kontinuálního procesu, protože systém čištění se provádí mimo tok materiálu (tzn., že tok materiálu musí být během čistícího cyklu přerušen).

Jednostranný magnetický separátor MSV PO J

Jednostranný magnetický separátor MSV PO J

Velikostní modely a řešení separátoru

Vstupní a výstupní otvor 250 x 250 mm (kapacita 15-20 t/h), 400 x 400 mm (kapacita 30-60 t/h) a 500 x 500 mm (kapacita 60-150 t/h).

Na kapacitu magnetického separátoru působí více faktorů, např. zrnitost materiálu, měrná hmotnost, rychlost a výška průtoku, sypné vlastnosti apod.

Výhody magnetického separátoru s automatickým čištěním:

 • Vysoká účinnost separace využitím sofistikovaného, vyzkoušeného propadového labyrintu
 • Menší nároky na stavební místo
 • Variabilita v provedení magnetické indukce v 6 stupních podle cíle a požadavků na separaci
 • Separace kovových nečistot od jednoho mikronu
 • Bez potřeby obsluhy (ušetření času a nákladů, automatizace procesu výroby)
 • Flexibilita řídicího systému v jazykových verzích dle přání zákazníka
 • Nastavení čistícího cyklu pomocí programovatelného PLC Siemens s barevnou dotykovou obrazovkou
 • PLC hlídá dojezdy trubic do koncové polohy, dostatečný tlak vzduchu, umožňuje manuální krokový posun trubic  (např. kvůli servisu), statistiky – (počet čisticích cyklů, počet poruch přesunu trubic, počet poruch tlaku vzduchu,…)
 • Minimální ztráty čistého materiálu, minimální nároky na spotřebu el. energie a média
 • Variabilita možnosti připojení na dálkovou správu (GSM modul) a řízení aparátu z centrálního řídicího systému zákazníka
 • Snadné připojení k potrubnímu systému pomocí příruby či přechodky
 • Možnost provedení zařízení i pro výbušné prostředí ATEX
 • Vlastní servisní oddělení

 

Systém separace

Materiál propadává přes dvojitý systém důmyslného labyrintu magnetických tyčí s velmi silnými magnety, kdy horní řada magnetů obsahuje o jednu magnetickou tyč méně než spodní řada magnetů, která je instalována v mezerách horní řady. V případě požadavku zákazníka můžeme vyrobit magnetický separátor i s více řadami magnetů.

 

Informace o bezpečnosti a kvalitě separátorů

Dbáme na vysokou kvalitu magnetických separátorů

Systém automatického čištění

Materiál se sype boční částí magnetického separátoru. Dle nastaveného časového intervalu na PLC proběhne automatický přesun magnetických trubic do strany k výsypce, kde dojde k samotnému procesu odmagnetování a zachycené kovy odpadnou (viz animace níže). Elektronickým hlídáním kromě přejezdu magnetických trubic také kontrolujeme, zda všechny trubice přejely do výchozí pozice separace, v případě nepřesunutí trubic se rozsvítí červený maják a systém vyhlásí poruchu.

Pro vizuální kontrolu funkčnosti slouží dva transparentní kontrolní otvory na separátoru.

BPožadavky na připojení

 • Elektro zapojení 230 V
 • Stlačený vzduch (6 barů je vyžadováno konstantě) – dodávka tlakového vzduchu musí být trvalá – permanentní (pro tento typ magnetického separátoru je potřeba počítat při jednom čistícím cyklu s tlakovou ztrátou cca 1,5 baru). Při nedostatečné dodávce vzduchu (pod 4 bary) nebude magnetický separátor plnit svoji funkci automatického čištění a dojde k jeho odstavení. Maximální pracovní tlak vzduchu nesmí překročit 7 barů!

Nedoporučujeme instalovat magnetický separátor pod váhu (dochází k nekontinuálnímu sypání materiálu a tím může dojít k odstavení magnetického separátoru – trubice se zahltí).

Materiál, který dopadává do prostoru magnetického separátoru (na magnetické trubice) musí dopadávat rovnoměrně na celou plochu vstupního otvoru – nesmí docházet k tomu, že se bude materiál sypat pouze do jedné ze stran, čímž by mohlo dojít k zahlcení a k odstavení funkce magnetického separátoru.

Shrnutí důležitých bodů pro správnou funkci separátoru

 1. Materiál musí být dokonale suchý
 2. Bez hrudek
 3. Musí být zajištěno kontinuální sypání materiálu
 4. Materiál se musí do prostoru magnetického separátoru sypat rovnoměrně rozložen po celé jeho funkční ploše

Dálková správa

 • Možnost dálkové správy separátorů s automatickým čištěním – vyvinuto firmou MAGSY
 • Přístup odkudkoliv přes webové rozhraní – zabezpečeno jedinečným přístupovým heslem
 • Do budoucna možnost dálkově měnit jednotlivé parametry (např. délku intervalu čištění)
 • Online statistiky počtu čisticích cyklů, tlaku vzduchu atd.
 • Hlídání servisního intervalu a opotřebení spotřebních dílů
 • Všechny tyto činnosti můžete vykonávat sami – nebo je pro vás může vykonávat MAGSY formou outsourcingu
 • Každou minutu se odesílá stav separátoru
 • Žádná práce navíc pro zákazníka (mobilní síť…)
 • Web stránka: stav separátoru + statistiky
 • E-maily při poruše nebo nedostupnosti
 • Pravidelné e-maily (týdenní reporty)
 • Vzdálená správa separátoru

Kompletní zařízení obsahuje:

 • Magnetický separátor s automatickým čištěním
 • FESTO pneumatické komponenty
 • PLC Siemens (nastavení intervalu čištění 1 min-90 min, možnost manuálního režimu, test čištění, statistiky) – lze dodat i bez řídícího PLC systému (zákazník si může napojit magnetický separátor pomocí dodaného jazykového kódu do svého PLC)
 • Rittal rozvaděč
 • Připojení mezi PLC a magnetickým separátorem pomocí konektoru (možnost jednoduchého odpojení)
 • Externí ovládání pomocí bezpotencionálních kontaktů (možnost připojení zařízení na centrální pult zákazníka pomocí konektoru – start / stop / test / resetování poruch – aktuální stav separátoru) – pro možnost kompletního obrazu stavu zařízení a nastavení v centrálním systému zákazníka lze dodat separátor se systémem Profinet
 • Elektro a vzduchový rozvaděč standardně montovaný na zeď (možno dodat na stojanu)
 • Délka vzduchových a stíněných komunikačních elektro kabelů 3 m
 • Zákaznická servisní telefonická podpora 24/7

Typ magnetů, magnetické vlastnosti

Velmi silné neodymové magnety NdFeB na bázi vzácných zemin, průměr magnetických tyčí 33 mm, výběr magnetických vlastností z 6 stupňů

Tepelná odolnost magnetů

Základní varianta do 80 °C, na přání lze vyrobit i do 120 °C

Materiálové provedení separátoru

Nerezová ocel 1.4301 /AISI 304/

Zeptejte se nás – poradíme vám!

Zakázková výroba je naše přednost.