Powered by Smartsupp Oboustranný magnetický separátor MSV PO | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Oboustranný magnetický separátor MSV PO

Oboustranný magnetický separátor MSV PO

Tento magnetický separátor je základním typem výrobkové řady oboustranných separátorů s automatickým čištěním vhodných do kontinuálního (nepřerušovaného) toku materiálu. Je určen pro separaci feromagnetických částic do velikosti 5 mm.

Podrobnější info

Rozměrové provedení

Vstupní a výstupní otvor 250 x 250 mm (kapacita 15-20 t/h), 400 x 400 mm (kapacita 30-60 t/h) a 500 x 500 mm (kapacita 60-150 t/h).

Na kapacitu magnetického separátoru působí více faktorů, např. zrnitost materiálu, měrná hmotnost, rychlost a výška průtoku, sypné vlastnosti apod.

Systém separace

Materiál propadává přes dvojitý systém důmyslného labyrintu magnetických tyčí, kdy horní řada magnetů obsahuje o jednu magnetickou tyč méně než spodní řada magnetů, která je instalována v mezerách horní řady. V případě požadavku zákazníka můžeme vyrobit magnetický separátor i s více řadami magnetů.

Systém automatického čištění

Dle nastaveného časového intervalu na PLC proběhne automatický přesun nerezových krycích tyčí do bočních stran separátoru (viz animace níže), kde dojde k odmagnetování a zachycené kovy odpadnou bočními výsypkami. Přesun trubic probíhá jednou vlevo a poté vpravo. Magnetická jádra zůstávají stále ve stejné pozici (přesouvají se pouze nerezové krycí trubice), tím lze separátor používat i při výpadku elektrické energie nebo přívodu vzduchu (separace je pořád aktivní). Elektronickým hlídáním kromě přejezdu magnetických trubic z jedné strany na druhou také kontrolujeme, zda všechny trubice přejely do výchozí pozice na levé nebo pravé straně, v případě nepřesunutí trubic se rozsvítí červený maják a systém vyhlásí poruchu.

Jestliže existuje riziko vniknutí větších nečistot a případně i hrudek, doporučujeme nainstalovat před magnetický separátor síto, které by zabránilo vniknutí větších nečistot případně další magnetický separátor. Pro vizuální kontrolu funkčnosti slouží dva transparentní kontrolní otvory na separátoru.

Požadavky na připojení

 • Elektro zapojení 230 V
 • Stlačený vzduch (6 barů je vyžadováno konstantě) – dodávka tlakového vzduchu musí být trvalá – permanentní (pro tento typ magnetického separátoru je potřeba počítat při jednom čistícím cyklu s tlakovou ztrátou cca 1,5 baru). Při nedostatečné dodávce vzduchu (pod 4 bary) nebude magnetický separátor plnit svoji funkci automatického čištění a dojde k jeho odstavení. Maximální pracovní tlak vzduchu nesmí překročit 7 barů!

 

Informace o bezpečnosti a kvalitě separátorů

Dbáme na vysokou kvalitu magnetických separátorů

Kontrolní otvor

Nad magnetickým separátorem (nad jeho středovou částí, kterou se sype materiál) je nutné v potrubí připravit kontrolní otvor pro případ, že by se na magnetech zachytil větší kovový předmět, který by bránil pohybu trubic a bylo by ho třeba ručně odstranit. Tento kontrolní otvor včetně rozhrnovacího hřebenu může být dodán s magnetickým separátorem jako volitelná varianta.

Tok materiálu

Nedoporučujeme instalovat magnetický separátor pod váhu (dochází k nekontinuálnímu sypání materiálu a tím může dojít k odstavení magnetického separátoru – trubice se zahltí).

Materiál, který dopadá do prostoru magnetického separátoru (na magnetické trubice) musí dopadávat rovnoměrně na celou plochu vstupního otvoru (obr. B) – nesmí docházet k tomu, že se bude materiál sypat pouze do jedné ze stran (obr. A), čímž by mohlo dojít k zahlcení a k odstavení funkce magnetického separátoru.

Separovaný materiál může na separátor dopadat z výšky maximálně 10 metrů. Doporučujeme ale, aby výška byla co nejmenší.

Atex (výbušné prostředí)

Základní provedení magnetického separátoru není určeno k instalaci do výbušného prostředí dle ATEX (na přání jsme schopni přizpůsobit tak, aby ho bylo v tomto prostředí možno použít).

Provedení ATEX je určeno pro zóny 21 a 22 a je dodáváno vč. certifikátu. Ovládací stojan je nutné instalovat/umístit vždy mimo zónu s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Výhody magnetického separátoru s automatickým čištěním:

 • Vysoká účinnost separace využitím sofistikovaného, vyzkoušeného propadového labyrintu
 • Variabilita v provedení magnetické indukce v 6 stupních podle cíle a požadavků na separaci
 • Separace kovových nečistot od jednoho mikronu
 • Bez potřeby obsluhy (ušetření času a nákladů, automatizace procesu výroby)
 • Flexibilita řídicího systému v jazykových verzích dle přání zákazníka
 • Nastavení čistícího cyklu pomocí programovatelného PLC Siemens s barevnou dotykovou obrazovkou
 • PLC hlídá dojezdy trubic do koncové polohy, dostatečný tlak vzduchu, umožňuje manuální krokový posun trubic  (např. kvůli servisu), statistiky (počet čisticích cyklů, počet poruch přesunu trubic, počet poruch tlaku vzduchu,…)
 • Minimální ztráty čistého materiálu, minimální nároky na spotřebu el. energie a média
 • Variabilita možnosti připojení na dálkovou správu (GSM modul) a řízení aparátu z centrálního řídicího systému zákazníka
 • Snadné připojení k potrubnímu systému pomocí příruby či přechodky
 • Možnost provedení zařízení i pro výbušné prostředí ATEX vč. certifikátu
 • Pro kontinuální provoz – není zapotřebí přerušit tok materiálu během čistícího procesu
 • Vlastní servisní oddělení

Shrnutí důležitých bodů pro správnou funkci separátorů

 • Materiál musí být dokonale suchý
 • Bez hrudek
 • Velikost kovové částice nesmí přesáhnout rozměr 5 x 5 mm (kulička o průměru 5 mm)
 • Musí být zajištěno kontinuální sypání materiálu
 • Materiál se musí do prostoru magnetického separátoru sypat rovnoměrně rozložen po celé jeho funkční ploše

Dálková správa

 • Možnost dálkové správy separátorů s automatickým čištěním – vyvinuto firmou MAGSY
 • Přístup odkudkoliv přes webové rozhraní – zabezpečeno jedinečným přístupovým heslem
 • Do budoucna možnost dálkově měnit jednotlivé parametry (např. délku intervalu čištění)
 • Online statistiky počtu čisticích cyklů, tlaku vzduchu atd
 • Hlídání servisního intervalu a opotřebení spotřebních dílů
 • Všechny tyto činnosti můžete vykonávat sami – nebo je pro vás může vykonávat MAGSY formou outsourcingu
 • Každou minutu se odesílá stav separátoru
 • Žádná práce navíc pro zákazníka (mobilní síť…)
 • Web stránka: stav separátoru + statistiky
 • E-maily při poruše nebo nedostupnosti
 • Pravidelné e-maily (týdenní reporty)
 • Vzdálená správa separátoru

Kompletní zařízení obsahuje

 • Magnetický separátor s automatickým čištěním
 • FESTO pneumatické komponenty
 • PLC Siemens (nastavení intervalu čištění 1 min-90 min, možnost manuálního režimu, test čištění, statistiky) – lze dodat i bez řídícího PLC systému (zákazník si může napojit magnetický separátor pomocí dodaného jazykového kódu do svého PLC)
 • Rittal rozvaděč
 • Připojení mezi PLC a magnetickým separátorem pomocí konektoru (možnost jednoduchého odpojení)
 • Externí ovládání pomocí bezpotencionálních kontaktů (možnost připojení zařízení na centrální pult zákazníka pomocí konektoru – start / stop / test / resetování poruch – aktuální stav separátoru) – pro možnost kompletního obrazu stavu zařízení a nastavení v centrálním systému zákazníka lze dodat separátor se systémem Profinet
 • Elektro a vzduchový rozvaděč standardně montovaný na zeď (možno dodat na stojanu)
 • Délka vzduchových a stíněných komunikačních elektro kabelů 3 m
 • Zákaznická servisní telefonická podpora 24/7

Typ magnetů, magnetické vlastnosti

Tepelná odolnost magnetů

 • Základní varianta do 80 °C, na přání lze vyrobit i do 120 °C

Materiálové provedení separátoru

 • Nerezová ocel 1.4301 /AISI 304/

 

Zeptejte se nás – poradíme vám!

Zakázková výroba je naše přednost.