Magnetické separátory jsou klíčovým prvkem v průmyslových odvětvích, který efektivně pomáhá oddělovat magnetické a kovové částice z různých materiálů.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou magnetické separátory nezbytným vybavením v průmyslových odvětvích, je jejich schopnost oddělovat nežádoucí nečistoty z materiálů. V těchto oblastech často dochází k tomu, že se během výrobního procesu, v některé jeho fázi objeví kovové nebo magnetické částice, které mají z následek zhoršenou kvalitu výsledného produktu. Taktéž zajišťují, že nedochází k opotřebení a poškození výrobních zařízení. Tím se prodlužuje životnost a spolehlivost zařízení a snižují se náklady na jeho opravy.

Co je magnetický bubnový separátor MB?

Magnetický bubnový separátor (MB) využívá silného magnetického pole k zachytávání a oddělování magnetických nečistot z materiálů, který přes něj prochází.

Magnetický bubnový separátor se skládá z robustního těla válcovitého tvaru. Tento válec nebo buben je vyroben z nekovového materiálu a bývá odolný vůči vysokým teplotám a korozi.

Uvnitř válce je nainstalován silný magnet, který generuje silné magnetické pole.

Poté je materiál nebo surovina k povrchu magnetického bubnového separátoru. Ten rotuje a při jeho otáčení je generováno magnetické pole, které je schopné velice efektivně zachytávat magneticky citlivé částice na svůj plášť, a tak je oddělit od materiálu. Zachycené částice jsou pevně přilepeny k povrchu separátoru a mezitím zbylý materiál pokračuje dále do výrobního procesu.

Bubnový separátor je posléze ručně nebo automaticky očištěn a nečistoty jsou odstraněny.

Výhody magnetického bubnového separátoru

Magnetický bubnový separátor je velice efektivní při oddělování magneticky citlivých částic, což má za následek vysokou kvalitu výsledných produktů. Tento typ separátoru zároveň nevyžaduje náročnou údržbu nebo čištění. Magnetické bubnové separátory jsou vhodné do nejrůznějších výrobních a průmyslových oblastí, jako je těžba, metalurgie, recyklace, chemie a potravinářský průmysl.

Čištění magnetického bubnového separátoru

Během provozu se na povrchu separátoru přichytávají kovové nečistoty, které je nutné pravidelně odstraňovat, aby se udržela efektivity separačního zařízení.

1. Manuální čištění

Tato metoda je nejčastěji používaná zejména u menších bubnových separátorů. Používá se k tomu speciálních nářadí, například škrabka. Tento postup je nenáročný, ale vyžaduje pověřenou osobu, která se o čištění bude pravidelně starat.

2. Automatické čištění

Pro výrobu s nepřetržitým provozem, je poté ideální volnou bubnový separátor s automatickým čištěním. Naprogramovaný mechanismus automaticky odstraňuje a sbírá je do samostatné nádoby, kterou poté stačí jednou za čas vynést. Ostatně se na to můžete podívat i v naší animaci.

Do magnetického skříňového separátoru MBZ otvorem na vrchní části separačního zařízení vstupuje materiál, jehož součástí jsou i červeně označené částečky železa.

Ty dopadají na otáčející se magnetický buben umístěný ve skříňové konstrukci. Při dopadu jsou kovové částečky zachyceny na otáčejícím se magnetickém válci.

Když materiál společně s kovovými částečkami dosáhne spodní fáze, materiál odpadá již samostatně do levé komory a částečky pokračují dále. Až v další fázi otáčení se taktéž od bubnu oddělují, ale odpadávají do oddělené a samostatné komory.

Pro odbornou pomoc a konzultaci se proto neváhejte obrátit na největšího výrobce magnetických separátorů v ČR, naši firmu MAGSY.